Thursday, May 30, 2013

Kuzey Guney Episodi 73

EPISODI 73    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::... dhe olt_j_ana

Episodi:                  73
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 32m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.

Sunday, May 5, 2013

Kuzey Guney Episodi 72


EPISODI 72    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::... dhe olt_j_ana

Episodi:                  72
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 71


EPISODI 71    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  71
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 32m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 70


EPISODI 70    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  70
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 34m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 69


EPISODI 69   

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  69
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i ndare ne 2 pjese.

Kuzey Guney Episodi 68


EPISODI 68    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  68
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 67


EPISODI 67    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  67
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 66


EPISODI 66    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  66
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 34m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 65


EPISODI 65    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  65
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 64


EPISODI 64    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  64
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i plote vetem ne nje pjese.


Kuzey Guney Episodi 63


EPISODI 63    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  63
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 34m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i ndare ne 2 pjese.

Kuzey Guney Episodi 62


EPISODI 62    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  62
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 32m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i ndare ne 2 pjese.

Kuzey Guney Episodi 61EPISODI 61    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  61
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i ndare ne 2 pjese.Kuzey Guney Episodi 60


EPISODI 60    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  60
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 39m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i ndare ne 2 pjese.

Kuzey Guney Episodi 59EPISODI 59    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  59
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 38m
Kualiteti:                480p (SD)

Ne 3 opsionet ne krah te djatht siper, cojeni mausin te e para. Aty zgjidhni gjuhen "Shqip".
Video hapet dhe e madhe!!! Episodi eshte i ndare ne 2 pjese.Kuzey Guney Episodi 58


EPISODI 58    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  58
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 33m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni normalisht gjuhen "Albania". Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 57


EPISODI 57    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  57
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 53m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni normalisht gjuhen "Albania". Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 56


EPISODI 56    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  56
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 44m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni normalisht gjuhen "Albania". Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 55


EPISODI 55   

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  55
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 34m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni normalisht gjuhen "Albania". Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 54


EPISODI 54

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  54
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 32m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni gjuhen "Afari" se aty e keni shqip. Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 53


EPISODI 53    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  53
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 37m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni normalisht gjuhen "Albania". Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 52


EPISODI 52    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  52
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 32m
Kualiteti:                480p (SD)

Nuk ka nevoje te zgjidhni gjuhe se titrat jane te video-ja. Po ju doli video e vogel zmadhojeni me "Zoom" qe e keni te Playeri vete. Shikim te kendshem!!! 


Kuzey Guney Episodi 51


EPISODI 51    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  51
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 42m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni normalisht gjuhen "Albania". Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 50


EPISODI 50    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  50
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 40m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni gjuhen "Afari" se aty e keni shqip. Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 49


EPISODI 49    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  49
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 42m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni normalisht gjuhen "Albania". Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Saturday, May 4, 2013

Kuzey Guney Episodi 48


EPISODI 48    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  48
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 36m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni gjuhen "Avaric" se aty e keni shqip. Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!Kuzey Guney Episodi 47


EPISODI 47    

TITRAT U SOLLEN TEK JU NGA ...:::erip2:::...

Episodi:                  47
Sezoni:                    2
Kohezgjatja:          1h 52m
Kualiteti:                480p (SD)

Zgjidhni gjuhen "Afari" se aty e keni shqip. Titrat nuk hapen kur e hapni video te madhe. Shikim te kendshem!!!